Τα Core Web Vitals γίνονται παράγοντας κατάταξης στην Google.